RSC

Imatge

Medi Ambient

Vallformosa és una empresa sensibilitzada amb el medi i proactiva en la millora de la gestió mediambiental derivada de la seva activitat. De fet, va ser pionera en la implantació de mesures mediambientals essent una de les primeres empreses del sector en instal·lar una depuradora biològica pròpia pel tractament de les aigües residuals. Per altra banda, Vallformosa utilitza ampolles de baixa densitat (més lleugeres que les tradicionals) ja que suposa un estalvi de matèria primera i també una reducció de CO2 en els transports, tant de la vidriera a la planta d'elaboració, com d'aquesta al consumidor final. Vallformosa és una empresa que treballa per reduir les emissions de CO2.

RECICLATGE DEL SURO


De la mà de Retecork i l’Institut Català del Suro, Vallformosa es compromet amb el suro, com a material natural, sostenible i renovable i com a millor sistema de tapament que existeix en termes de qualitat, medi ambient i funcionalitat.

Vallformosa es compromet a recollir i emmagatzemar tots els taps de suro utilitzats a nivell intern per, posteriorment, lliurar-los a Retecorck perquè els recicli. Alhora, Vallformosa s’estableix també com a un nou punt de recollida de taps de suro aprofitant el ventall d’activitats relacionades amb el món del vi i el cava.

PETJADA DE CARBONI
Vallformosa ha participat juntament amb altres bodegues per elaborar una metodologia de càlcul de la petjada de carboni de l’organització. Aquesta eina, desenvolupada dins del programa d’INNOVI, ha de servir d’estàndard per al sector per a poder mesurar la petjada de carboni de l’organització.

 

GEOTÈRMIA
Vallformosa ha participat en un estudi de viabilitat sobre la implantació en el sector vitivinícola, de l’ús de la geotèrmia com a alternativa tecnològica per a la producció de fred/calor. 

 

OPTIMITZACIÓ DE COSTOS EN LA GESTIÓ DE RESIDUS 
Vallformosa ha treballant en un estudi de viabilitat per a poder separar els taps corona dels obturadors durant el procés de degorjat, per poder així valoritzar al màxim els residus generats i aconseguir la màxima segregació dels mateixos.

 

SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA D’EMMAGATZEMATGE DE VI DURANT LA CRIANÇA
Vallformosa ha modificat el sistema d'emmagatzematge de vi per reduïr els impactes ambientals generats durant el procés de criança o envelliment del cava. El nou sistema es realitza mitjançant safates de plàstic que permet incrementar la vida útil dels separadors i d’aquesta manera reduir la generació de residus com el cartró (-15%), vidre (-29%) i plàstic (-11%). A més, la millor disposició de les ampolles aconseguida amb el nou sistema permet reduir el nombre de trencaments ocorreguts durant l’envelliment.

ÚS DE CAPSULES MÉS ECOLÒGIQUES 
Vallformosa incorpora a les seves ampolles tamany benjamí, capsules DERMA que redueixen un total del 11,56%  del gCO2 eq produït per cada capsula degut als processos de producció i materials emprats.

ABAST DEL SISTEMA


Masia Vallformosa determina els límits i aplicabilitat del sistema de gestió ambiental segons segueix:

 • Tots el productes elaborats  a les instal.lacions de Vilobí del Penedès.
 • Tots els processos de producció del producte i les instal·lacions i maquinària emprats per aquests.
 • Instal·lacions generals necessàries per al bon funcionament del celler. (oficines, comercial, màrqueting, laboratori…)
 • Instal·lacions d’emmagatzematge de matèria primera, matèria en procés i producte acabat propietat de Vallformosa.
 • Control de l’ús de productes fitosanitaris autoritzats per part dels viticultors. (llibre de camp).
 • Recepció del raïm i serveis relacionats.
 • Residus procedents de les instal·lacions de Masia Vallformosa.
 • Recursos a les instal·lacions de Masia Vallformosa (aigua, electricitat, derivats del petroli).
 • Aigües residuals.
 • Altres elements que puguin afectar al Medi (sorolls, lumínics, emissions a l’atmosfera, vessaments al sòl).
 • Activitats derivades de tercers que treballen a les instal·lacions de Masia Vallformosa.
 • Qualsevol activitat o servei donat per Masia Vallformosa, afectada per qualsevol requisit legal lligat al Medi.
 • Qualsevol situació d’emergència que es pugui afectar al Medi Ambient derivada de l’activitat de Masia Vallformosa a les instal·lacions de Vilobí del Penedès.