Política Ambiental

Vilobí del Penedès, 13 de novembre de 2023

Masia Vallformosa S.L. coneix i es conscient dels impactes ambientals derivats de la seva activitat, i de la importància de la preservació del Medi Ambient, de manera que adquireix el compromís de:

1. Aplicar i complir amb els requisits legals aplicables, i amb tots aquells altres requisits que l'organització subscriu relacionats amb els aspectes ambientals, intentant, en la mesura del possible, anar més enllà dels límits per aquests requisits. 

2. Prevenir qualsevol mena de contaminació ambiental que pugui ser generada per l'organització, utilitzant de forma sostenible els recursos, reduir i valoritzar els residus i mitigar i adaptar el canvi climàtic.

3. Establir anualment Objectius i Fites Ambientals amb el propòsit de millorar el seu comportament amb el Medi Ambient, seguint l’evolució dels objectius i avaluant-los periòdicament per assegurar el seu compliment.

4. Sensibilitzar i formar als integrants de la seva plantilla per a prevenir i minimitzar qualsevol mena de contaminació derivada de la seva activitat.

5. Comunicar als seus proveïdors i contractistes els compromisos adquirits amb el medi ambient, i informar als seus clients sobre les directrius ambientals establertes.

6. Treballar i esforçar-se per a millorar de forma contínua el seu comportament ambiental.

Marta Vidal
CEO Vallformosa