Política Ambiental

Vilobí del Penedès, 12 de setembre de 2022

Masia Vallformosa S.L. coneix i és conscient dels impactes ambientals derivats de la seva activitat, i de la importància de la preservació del Medi Ambient, de manera que adquireix el compromís de: 

1. Aplicar i complir amb els requisits legals aplicables, i amb tots aquells altres requisits que la organització subscriu relacionats amb els aspectes ambientals, intentant, en la mesura del possible, anar més enllà dels límits per aquests requisits. 

2. Prevenir qualsevol tipus de contaminació ambiental que pugui ser generada per la organització, utilitzant de forma sostenible els recursos i mitigar i adaptar el canvi climàtic. 

3. Establir anualment Objectius i Fites Ambien- tals amb el propòsit de millorar el seu comporta- ment amb el Medi Ambient, seguint l’evolució dels objectius i avaluant-los periòdicament per assegurar el seu compliment. 

4. Sensibilitzar i formar als integrants de la seva plantilla per a prevenir i minimitzar qualsevol tipus de contaminació derivada de la seva activitat.

5. Comunicar als seus proveïdors i contractistes els compromisos adquirits amb el medi ambient, i informar als seus clients sobre les directrius ambientals establertes. 

6. Treballar i esforçar-se per a millorar de forma contínua el seu comportament ambiental.

Marta Vidal
CEO Vallformosa