POLITICA CORPORATIVA

20 d'abril de 2021

GAUDEIX I EXPERIMENTA DE MANERA DIFERENT

Vallformosa és un referent de qualitat global. Els seus productes permeten gaudir de la vida, cada dia. Innoven des de l’origen amb la voluntat de transformar el món vinícola.


VALORS

Respecte:
Vallformosa treballa de manera continuada per obtenir la màxima qualitat dels seus productes amb respecte pel seu entorn i amb accions concretes per millorar el medi ambient. Les persones i la seva història són valors que dibuixen la personalitat de la companyia.


SEGURETAT ALIMENTÀRIA I QUALITAT DEL PRODUCTE
Millorar de forma contínua els processos productius, les activitats de suport i la competència del seu personal amb l’objectiu de millorar la qualitat dels productes i assegurar la seguretat alimentària dels mateixos.

CULTURA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
La present Política de qualitat, descriu la cultura de seguretat alimentària de l'empresa, definint els valors de l'empresa ajudant a l'organització i als seus treballadors i treballadores a prevenir i detectar desviacions en qualsevol part del procés que pugui afectar a la seguretat, la qualitat i la legalitat dels seus productes.

ENTORN
Contribuir al progrés del seu entorn a través d’accions socialment responsables.

MEDI AMBIENT
Disminuir l’ús de recursos naturals com l’aigua o l’electricitat i prevenir la contaminació com ara la generació de residus per preservar la sostenibilitat.

HISTÒRIA
Crear valor mitjançant la història del mateix celler, però també dels nostres clients i proveïdors.

PERSONES
Millorar el benestar de les persones que desenvolupen la seva responsabilitat dins la companyia. Ho fem a través del respecte, la confiança i la motivació.Enfoc al client:
Vallformosa és una companyia propera i accessible per a tots els interlocutors (clients, proveïdors, col·laboradors i consumidors). Les seves marques es comuniquen a través d’experiències autèntiques i divertides.


ORIGEN
Promocionar i posar en valor la tasca dels viticultors. Són l’origen de l’elaboració dels vins i caves i és per això que els proveïdors de raïm són el principal valor de la companyia.

ACCESSIBLES
Ser una empresa accessible i propera per a tothom fent ús de qualsevol canal de comunicació, presencial o no.

AUTENTICITAT
Creació de marques i productes amb personalitat, pensades per atreure al seu públic objectiu.

DIVERSIÓ
Generar experiències divertides al voltant de les marques i els seus productes.

 


Dinamisme:
Capturar i generar nou coneixement (idees, iniciatives, propostes de millora i innovació) i transformar-lo en nous processos, models organitzatius, productes, serveis i models de negoci.


MILLORA CONTÍNUA
Creació de propostes de millora de manera continuada en tots els processos de Vallformosa.

INNOVACIÓ DISRUPTIVA
Promoure la creació de noves idees per tal de crear projectes d’innovació incremental i disruptiva.


Per tot això, la Direcció de Vallformosa, adquireix el compromís de:

1. Millorar de forma contínua els processos productius, les activitats de suport i la competència del seu personal amb l’objectiu de millorar la seguretat alimentaria i qualitat dels productes i disminuir l’ús de recursos naturals com l’aigua o la electricitat i prevenir la contaminació com ara la generació de residus per preservar la sostenibilitat.

2. Dissenyar processos que redueixin els riscos pel que fa a seguretat alimentària en els nostres productes i avaluar anticipadament, els riscos alimentaris, legals, d’autenticitat, etc., en totes les fases dels nostres processos productius.

3. Assegurar que la força comercial de la organització capta, entén i comunica internament les necessitats específiques dels clients actuals i potencials, i utilitzar-ho com a base per a la definició de la cartera de productes i serveis.

4. Fomentar la participació de tot el personal de la organització en la millora de la seguretat alimentaria i qualitat del producte, en la millora de les condicions de treball i en la millora del rendiment ambiental.

5. Millorar els sistemes de control i seguiment dels aspectes ambientals, així com dels estàndards de seguretat alimentària i qualitat del producte.

6. Comunicar als proveïdors els compromisos adquirits amb el medi ambient, la seguretat alimentària i la qualitat. Valorar en la seva selecció o manteniment la implantació de sistemes de gestió de medi ambient, seguretat alimentaria o qualitat certificats.

7. Ser un exemple a seguir en el compliment de les normes de prevenció ambiental, qualitat i seguretat alimentària.