Política de reemborsament

5.1. CONDICIONS GENERALS DE DEVOLUCIÓ

Conforme al que s'estableix en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Client disposa d'un termini de desistiment de 15 (quinze) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia per part del Client, havent d'enviar un email a hola@vallformosa.com amb l'assumpte "Devolucions".

No es podrà exercir el dret de desistiment quan existeixin indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori retornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No s'acceptarà cap paquet que manqui d'algun dels elements d'identificació del remitent (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel Client.

Aquestes quantitats s'ingressaran a l'usuari en un termini màxim de 14 (catorze) dies després de la recepció de la comanda en les instal·lacions de VALLFORMOSA. Les devolucions de les quantitats pagades es realitzaran sempre mitjançant el mateix mitjà de pagament utilitzat pel Client.

En tots els casos, s'enviarà un correu electrònic al Client informant-lo del reemborsament.

Per norma general, les despeses de devolució són a càrrec del Client. Queden excloses d'aquest cas aquelles devolucions que es derivin d'un error de VALLFORMOSA o d'algun defecte del producte, i en aquest cas aplicarà l'indicat en la clàusula 5.3 següent.

No s'acceptaran enviaments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments en targetes de crèdit la data de caducitat del qual hagi vençut. En aquest cas, VALLFORMOSA es reserva el dret de sol·licitar al Client totes les dades necessàries per a efectuar el reemborsament corresponent.

5.2 COM CANCEL·LAR LA TEVA COMANDA.

Si ja has realitzat la compra i vols cancel·lar la teva comanda, si encara no l'has rebut, posa't en contacte immediatament amb hola@vallformosa.com o trucant al número de telèfon (+34) 938 978 286.

En el cas que la comanda no hagi estat expedida, es procedirà a cancel·lar la mateixa i es retornarà l'import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel qual s’hagi realitzat el pagament.

En cas que el paquet hagi estat expedit, hauràs d'esperar a la seva recepció per a procedir a la seva devolució d'acord amb el que es disposa en les presents Condicions Generals de Compra.

5.3. PRODUCTE O COMANDA DEFECTUOSA.

A VALLFORMOSA fem tastos dels lots que servim regularment, i tenim una gran rotació de producte, la qual cosa ens permet detectar qualsevol anomalia. És possible, no obstant això, que alguna ampolla no arribi en bones condicions a la seva destinació. En aquest cas, la substituirem per una altra sense cap cost, sense perjudici de l'indicat en la clàusula 5.1 anterior.

En tal cas, VALLFORMOSA es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o a reintegrar l'import, assumint les despeses de devolució i posterior enviament si és el cas.

L'embalatge d'enviament està dissenyat per a evitar trencaments i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte, però és possible que es produeixi algun trencament.

En el moment en què rebis el teu paquet, segueix els següents passos:

- Comprova la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.

- Assenyala qualsevol anomalia en l'albarà de lliurament, fent constar les teves reserves o comentaris juntament amb la teva signatura.

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el Client l'obre en la seva presència, però pots revisar la caixa des de l'exterior i si detectes que la caixa està humida o mullada, no acceptis la comanda. L'agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament manarem un nou enviament sense cost addicional.

En qualsevol cas, l'anterior garantia té una vigència màxima de 2 (dos) anys, d'acord amb la normativa vigent. Sense perjudici de l'anterior, i a causa de la naturalesa del producte, VALLFORMOSA es reserva el dret de no acceptar la devolució en cas que el producte no s'hagués mantingut en condicions recomanables per a la seva conservació.

Així mateix, el Client és conscient i accepta el risc que, determinats productes, per les seves característiques, antiguitat o naturalesa puguin veure's afectats ràpidament per causes externes i no atribuïbles en cap cas a VALLFORMOSA.

En cas que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la seva comanda, o el producte sigui defectuós, simplement envia un email a hola@vallformosa.com o posa't en contacte amb nosaltres en el número de telèfon (+34) 938 978 286 indicant les teves dades i els de la teva comanda i reemplaçarem la comanda sense cap cost.